Интересно видео за Auro-3D

мар 06, 2016
Auro-3D е стандарт за три-измерен звук от ново поколение. Той предлага реалистично звуково преживяване, както никога досега. Като потапя изцяло слушателя в обкръжение от реалистичен звук, Auro-3D създава усещане за истинско ‘присъствие’. Благодарение на уникалната височинна (‘Height’) конфигурация на каналите, записаните акустични отражения се възпроизвеждат и от горните говорители. Така слушателят възприема реалистичен обкръжаващ звук, идващ от всички страни, включително и отгоре.
Вижте новото видео за Auro-3D тук.
Повече информация за Auro-3D можете да намерите тук.